Naše služby

Překlady

Rychlé a precizní kvalitní překlady prováděné rodilými mluvčími v naprostém souladu s originálním zněním. Pracujeme s angličtinou, češtinou, ruštinou a japonštinou.

Soudní překlady

Nabízíme vyhotovení překladů z češtiny do angličtiny a opačným směrem pro úřední účely – s ověřením soudním překladatelem.

Korektury/editorské služby

S pomocí našich profesionálů můžete vypravit svůj text do světa nebo ho nechat přepracovat jazykovými odborníky pro zajištění bezproblémové čitelnosti a dokonalé srozumitelnosti.

V menší míře se věnujeme rovněž dalším jazykovým službám, jako je tlumočení či copywriting. V případě zájmu o tyto či jiné zde neuvedené jazykové služby se nebojte nás kontaktovat s dotazem.