Korektury/editorské služby

Nabízíme komplexní korektury textů, tj. zaměřené na logickou, gramatickou, stylistickou i grafickou správnost, v českém, anglickém i ruském jazyce. Ať už se jedná o článek, webové stránky, bakalářskou práci či celou knihu, zajistíme vašim textům naprostou bezvadnost, dokonalou srozumitelnost a snadnou čitelnost.

Ceny korektur

  • v českém jazyce – 80 Kč/NS (normostrana, tj. 1800 znaků vč. mezer)
  • v ruském a anglickém jazyce – 160 Kč/NS.
  • Nad 10 stran – 350 Kč/strana.

U textů delších než 50 NS můžeme nabídnout slevu 10%.